Subsidie

Een subsidie aanvragen
U kunt uw aanvraag per e-mail indienen. Het e-mailadres van de stichting is:

info@stichtingarnolduleyn.nl

In een aanvraag dient het volgende opgenomen te worden:
1.    een beknopte omschrijving van uw project, uw plan of uw activiteit, met begroting; in deze projectomschrijving wordt beschreven hoe de vrijwilligers persoonlijke zorg en aandacht geven aan ouderen die dreigen te vereenzamen, hoe vaak zij deze ouderen ontmoeten, en hoelang zij deze persoonlijke zorg en aandacht kunnen geven.
2.    opgave van ondersteuning die elders verkregen wordt;
3.    de bevestiging dat binnen twee maanden na afloop van het project een inhoudelijk verslag en een gespecificeerde financiële verantwoording gegeven zullen worden.

Indien van toepassing dienen eveneens de volgende gegevens aan de aanvraag worden toegevoegd:
4.    een verslag van de recente activiteiten;
5.    referenties;
6.    statuten en bestuurssamenstelling.

Beperkingen

De stichting subsidieert alléén projecten, plannen en activiteiten in de zeven gemeenten waarin haar oprichter leefde en werkte, namelijk Land van Cuijk, Mook & Middelaar, Gennep, Bergen (L), Heumen, Nijmegen, en Berg en Dal.
Per jaar is een budget van € 50.000 per jaar beschikbaar.
Per aanvraag is maximaal € 20.000 beschikbaar.
De stichting verleent geen bijdragen aan structurele kosten.

Procedure
Aanvragers ontvangen binnen zes weken na ontvangst van hun aanvraag nader bericht.