ANBI

De stichting dr. Arnold Uleyn is door de Belastingdienst erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting voor de Belastingdienst aftrekbaar zijn.  Zie ook de gegevens van de stichting dr. Arnold Uleyn op de Kennisbank Filantropie.

Bestuur stichting Arnold Uleyn
T.a.v. J.H.N. Kerssemakers, secretaris
Weezenhof 33-17
6536 GM NIJMEGEN
info@stichtingarnolduleyn.nl

Samenstelling bestuur
De heer C.P.F. van der Staak (voorzitter)
Mevrouw M.J.M. Bruggink (penningmeester)
De heer J.H.N. Kerssemakers (secretaris)
Mevrouw A.J.M.M. Egberink (bestuurslid)

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee

Toelichting vergoeding bestuur:
Conform statuten, art. 3.5: ‘De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.’

Beloningsbeleid medewerkers:
Als bij ‘Toelichting beloning bestuur’.