Home

De stichting Arnold Uleyn wil in de geest van haar oprichter persoonlijke aandacht en zorg bevorderen voor ouderen die dreigen te vereenzamen. Daartoe verleent de stichting financiële steun aan het werk van kleine groepen vrijwilligers die deze doelstelling helpen verwerkelijken.

De stichting subsidieert alléén projecten, plannen en activiteiten in de zeven gemeenten waarin haar oprichter leefde en werkte, namelijk Land van Cuijk, Mook & Middelaar, Gennep, Bergen (L), Heumen, Nijmegen, en Berg en Dal.