Contact

Contact
Bestuur Stichting Arnold Uleyn
T.a.v. J.H.N. Kerssemakers, secretaris
Weezenhof 33-17
6536 GM NIJMEGEN
info@stichtingarnolduleyn.nl
Kennisbank filantropie

Samenstelling bestuur
De heer C.P.F. van der Staak (voorzitter)
Mevrouw M.J.M. Bruggink (penningmeester)
De heer J.H.N. Kerssemakers (secretaris)
Mevrouw A.J.M.M. Egberink (bestuurslid)
Mevrouw S.W.T. Giesbers (bestuurslid)

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee

Toelichting vergoeding bestuur:
Conform statuten, art. 3.5: ‘De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.’

Beloningsbeleid medewerkers:
Als bij ‘Toelichting beloning bestuur’.